Scheepvaart uit Makkum

Vanuit Makkum is altijd veel scheepvaart geweest. Zo blijkt uit het Sontolregister in Denemarken. De Deense koningen hieven belasting op alle passerende schepen in de periode van 1550 tot 1857. Er kwam een eind aan deze praktijk toen de Amerikanen druk begonnen uit te oefenen om deze belastingen af te schaffen. 

In Friesland is er in de 17e eeuw een ontwikkeling gaande geweest die zorgde voor hoogwaardige landbouw door de bedijking. De productie werd opgevoerd en de bemesting werd ook verbeterd. Dit zorgde voor groei van de bevolking waardoor er weer behoefte ontstond aan materialen om schepen en huizen te bouwen.

Kalksteen

Zo was er in Makkum een bloeiende industrie van kalksteen dat uit schelpen afkomstig uit de Noordzee werd gewonnen. Dit werd gebruikt voor de fabricatie van stenen en dakpannen. Zo ontstond een florerende handel rondom de haven van Makkum. De scheepvaart werd ook belangrijker.

Toenmalige schippers waren eigenaar van hun boot en moesten dus redelijk kapitaalkrachtig zijn. Daarnaast moesten ze ook over de nodige kennis en kunde beschikken. Leiderschap was één van die kwaliteiten, want vaak waren ze maanden onderweg. 

Familie Kingma

De familie Kingma uit Makkum komt uit bronnenonderzoek hierin naar voren. Het is allemaal begonnen toen Hylke Jans zich ontwikkelde van schipper tot koopman die in het stadsbestuur terechtkwam. Hij pakte de zaken slim aan. In Frankrijk kocht hij bijvoorbeeld wijn en in Rusland verkocht hij deze weer. Hij voer nooit zonder lading want hij nam dan vervolgens een partij hout mee naar Makkum.

Het is dan ook niet vreemd dat hij later reder werd en zo een vloot tot zijn beschikking had. Kennelijk vond hij zijn achternaam niet meer passend voor deze nieuwe functie of misschien was het internationaler, maar hij veranderde sindsdien zijn achternaam in Kingma.

Aan alle goeds komt een eind, zo ook aan de florerende handel in Makkum. In de 19e eeuw namen de Groningers en de Amsterdammers de scheepvaart over. Dit valt tevens samen met het einde van de onafhankelijkheid van Ameland. 

Wie tegenwoordig naar de haven gaat, de Marina Makkum, die ziet meer pleziervaart dan handelsschepen. Het is echter wel een gezellige plek waar je zoals overal op Ameland een restaurant altijd in de buurt is.Als je een bootje hebt dan kun je in de haven aanleggen, deze is voorzien van alle moderne faciliteiten. Anders boek je gewoon een hotel in Ameland, zodat je het er lekker van kunt nemen. De geschiedenis ligt er overal om de hoek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *